3พ.ค. วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 6องค์กรสื่อ เปิดแจกปลอกแขนสื่อมวลชน

3 พ.ค. ยูเนสโกกำหนดเป็น "วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก" หรือ World press freedom day “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม” (ศปสช.) นัดแจกปลอกแขนชุดใหม่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการทำข่าวพื้นที่ชุมนุม

วันนี้ 3 พ.ค. เป็นวันที่ยูเนสโก กำหนดเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก หรือ World press freedom day ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน ตรงข้ามรพ.วชิระ มีการนัดแจกปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชนแบบใหม่ ให้กับสื่อที่ลงทะเบียนกับ “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม” (ศปสช.) ภายใต้ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงตัวของสื่อมวลชนในการทำข่าวพื้นที่ชุมนุมที่มีความขัดแย้ง ลดปัญหาการทำงานในพื้นที่ระหว่างสื่อมวลชนกับเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม ให้สื่อมวลชนได้มีเสรีภาพในการทำข่าวในพื้นที่ปราศจากการคุกคามจากฝ่ายใด รายงานข่าวอย่างรอบด้านสู่ประชาชน

โดยก่อนหน้านี้ นายธีรนัย จารุวัสตร์ ผู้อำนวยการ “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม” (ศปสช.) ระบุว่า ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ระบุถึงกระบวนการจัดทำ “ปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชน” ชุดใหม่ว่า มีสำนักข่าวทั้งหมด 38 แห่ง ผ่านเกณฑ์การขอปลอกแขนและได้ส่งเอกสารยืนยันตัวเองครบถ้วนตามที่กำหนด โดยจะมีการแจกจ่ายปลอกแขน ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน ในวันที่ 3 พ.ค. 2565 ซึ่งตรงกับวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น.

ขั้นตอนต่อไป ศปสช. จะส่ง (1) แนวทางการใช้และติดตามปลอกแขนไปยังผู้ประสานงานปลอกแขนที่แต่ละสำนักได้กำหนดไว้ และ (2) รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนปลอกแขน ไปทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อผู้ประสานงานเดินทางมารับปลอกแขนในวันที่ 3 พ.ค. 2565 จะต้องเซ็นชื่อรับทราบว่าได้อ่านและทำความเข้าใจแนวทางดังกล่าว และแสดงหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนปลอกแขนด้วย

ทั้งนี้สมาคมฯจะแจ้งไปยังแต่ละสำนักให้ทราบถึงรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนปลอกแขนผ่านอีเมล์ที่แจ้งไว้ สำหรับสำนักที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานและจดหมายแต่งตั้งผู้ประสานงาน สมาคมฯขยายเวลาให้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> Facebook Fanpage  หรือ tjareporter@gmail.com