สมาคมนักข่าวเวียดนามเชิญสื่อไทยส่งผลงานประกวดชิงรางวัล

 

 

สมาคมนักข่าวเวียดนามเชิญสื่อไทยส่งผลงานประกวดชิงรางวัล

นางมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวประเทศเวียดนาม ในฐานะองค์กรสื่อภาคีเครือข่าย ขอความร่วมมายังสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักข่าว ช่างภาพมือล่ารางวัล ที่สังกัดองค์กรสมาชิก "สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย" ทั้ง 10 องค์กร ได้แก่ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ส่งบทความ หรือ ภาพถ่าย ที่เคยตีพิมพ์หรือโพสต์บนสื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 15 กรกฎาคม 2562 เข้าประกวดระดับอาเซียน ชิงรางวัลจากสมาคมนักข่าวประเทศเวียดนาม มูลค่าตั้งแต่ 6,000 ถึง 50,000 บาท

ชื่อรางวัล คือ Journalism Award “การพัฒนาทางการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้้นที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 เนื้อหาของบทความ หรือภาพข่าวอยู่ภายใต้ประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็นรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1. ผลกระทบจากการรวมกลุ่มของอาเซียนต่อภาคการเกษตร เกษตรกร และพื้นที่ชนบทในแต่ละประเทศ 2.ประสบการณ์ของชาติสมาชิกอาเซียนในด้านการเกษตรยั่งยืน และการพัฒนาชนบท 3.ผลกระทบของการพัฒนาเป็นชุมชนเมือง และความทันสมัย ต่อการเกษตร เกษตรกร และการพัฒนาชนบท 4.การปกป้องสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 5.การปรับโครงสร้างทางการเกษตรเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า และพัฒนาอย่างยั่งยืน 6.ความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจ และเกษตรกร ในการพัฒนาสินค้าเกษตร

สำหรับกติกาการส่ง 1. ข่าว/บทความ ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์/สื่อสิงพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 –  15 ก.ค. 2562 ต้องส่งไฟล์เนื้อหา พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมไฟล์ต้นฉบับที่ตีพิมพ์เผยแพร่ที่เห็นวันที่ตีพิมพ์เผยแพร่  เช่นสิ่งพิมพ์ ต้องมีหน้านสพ./นิตยสาร ออนไลน์ ต้องเห็นหน้าเว็บที่ published

2. ภาพข่าว ตีพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ ต้องส่งไฟล์ภาพ และไฟล์ต้นฉบับที่เผยแพร่ (ถ่ายรูปมา สแกนมา) พร้อมคำบรรยายภาษาท้องถิ่น และภาษาอังกฤษ ผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ระหว่าง ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 –  15 ก.ค. 2562

ส่งผลงานบทความข่าว และภาพข่าว มายังสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กทม. 10300 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สอบถามเจ้าหน้าที่ คุณปนัดดา เหล่าชูวงศ์ 086-5592522