สมาคมนักข่าวฯจับมือสถานทูตจีน เตรียมจัดโครงการมองจีนยุคใหม่ฯรุ่นที่ 2

 


สมาคมนักข่าวฯจับมือสถานทูตจีน เตรียมจัดโครงการมองจีนยุคใหม่ฯรุ่นที่ 2

วันนี้ (12 มิ.ย.62) นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะไปหารือกับ คุณ หยาง หยาง ที่ปรึกษาแผนกการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะ เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายเพื่อจัดทำโครงการ “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยต้องรู้” ปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนไทยได้เรียนรู้สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างลึกซึ้ง รอบด้าน ในมิติต่างๆ อาทิ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี วัฒนธรรม ฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรายงานข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยโครงการดังกล่าวจะมีทั้งส่วนของการบรรยายให้ความรู้และการศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปีนี้กำหนดจะมีขึ้นประมาณเดือนกันยายน หากมีความคืบหน้าในการจัดโครงการจะประกาศให้ทราบต่อไป