ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็น “นักจัดรายการวิทยุ”

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็น “นักจัดรายการวิทยุ”

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๕   เวลา ๙.๓๐ - ๑๔.๐๐  น.

ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ลำดับที่  ชื่อ - นามสกุล                            สังกัด

๑          กฤตติยา โพธิ์รัศมี                        Thai Tribute

๒          คัชฑาพงศ์ ลีลาพงศ์ฤทธิ์               สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง ๑๖

๓          จิรพรรณ บุญหนุน                       Thai-SMEs

๔          ธรรมสถิตย์   ผลแก้ว                   เนชั่นทีวี

๕          นฤพล อาจหาญ                          ช่อง ๘

๖          พรทิวา กันธิยาใจ                        NBT

๗          รสวรรณ​ หงษ์สุวรรณ์                   Travel​ Radio

๘          วรกร เข็มทองวงศ์                       คมชัดลึก

๙          ศิริทรัพย์ พืชโพธิ์งาม                   นสพ.เมาม์มอยระยอง/เพจเมาท์เมามันส์โพสต์

๑๐       อภินันท์​ บัวหภักดี                       เพจเที่ยวไปตามใจ, อนุสาร​ อ.ส.ท.,วารสารวัฒนธรรม

กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็น “นักจัดรายการวิทยุ”

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๕

ณ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๐๙.๓๐ น.         ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ น.         กล่าวเปิดการอบรม

โดย      น.รินี เรืองหนู     อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๑๐ น.         ทำความรู้จัก รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว FM ๑๐๐.๕  MHz.

โดย      จีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง  บรรณาธิการรายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

๑๐.๓๐ น.         เทคนิคการจัดรายการวิทยุยังไง ให้ตรึงคนฟังครบชั่วโมง

โดย      ยุดากร สุนทรยาตร์         ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ FM ๑๐๐.๕  MHz.

๑๑.๓๐ น.         ถาม-ตอบ และ แจกโจทย์ทดลองจัดรายการ

                        โดย      จีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง  บรรณาธิการรายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

๑๑.๔๕ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐ น.         ทดลองจัดรายการวิทยุ

๑๓.๑๕  น.        วิพากษ์ผลงาน 

โดย      ยุดากร สุนทรยาตร์         ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ FM ๑๐๐.๕  MHz

         จีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง  บรรณาธิการรายการวิทยุ “ช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

๑๔.๐๐   น.       ปิดการอบรม