สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรม


1 กรกฎาคม 2562    นายบุตรดา ศรีเลิศชัย เลขานุการ ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส เป็นผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม  จำนวน 100,000 บาท    ให้นายมนต์ชัย ทัพไชย ทายาทของ นางมยุรี  พ.ผลพิบูลย์ สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งถึงแก่กรรมเร็วๆ นี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ  ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี