อบรมการเป็นนักจัดรายการวิทยุ รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว FM 100.5

วันที่ 3 ก.ค. มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็น “นักจัดรายการวิทยุ” ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยโดยมี นางสาว น.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการอบรม

สำหรับการอบรม มีการบรรยายแนะนำให้รู้จัก รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว FM 100.5 MHz และการบรรยายหัวข้อ เทคนิคการจัดรายการวิทยุยังไง ให้ตรึงคนฟังครบชั่วโมง โดย จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศุ และยุดากร สุนทรยาตร์ ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ FM 100.5 MHz.

พร้อมกับมีการทดลองจัดรายการวิทยุ พร้อมกับให้คะแนนและวิพากษ์ผลงาน