ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตร SME Online

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม

หลักสูตร SME Online จัดวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี)

ลำดับที่ ชื่อ  -  นามสกุล-SME-ONLINE สังกัด
1 กษม จักรเครือ นสพ.โพสต์ทูเดย์
2 กัญธนา ซาวงค์ ร้อยเอ็ดทีวี ออนไลน์
3 จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
4 ชยางกูร​ ภักดีพัฒนากล NEW18
5 ชลาทิพย์ ถิรสุนทรากุล นสพ.มติชน
6 ชุมพลแก้วแจ่ม นสพ.สยามรัฐ
7 ชุลีพร อร่ามเนตร นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
8 ณัฏฐ​อัชฌา​  ศรี​เสริม​ทรัพย์​
9 ณัษฐพร อินทร์คง นสพ.สยามรัฐ
10 ดวงพร มะโนแจ่ม สปริงนิวส์
11 เตชะวัฒน์ สุขรักษ์ บ.กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จำกัด (ช่อง 7)
12 เทียมใจ ทองเมือง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
13 ธนวรรณ  วินัยเสถียร นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
14 ธนวรรธ บูรณศิริ PEACE TV
15 ธนิดา ตัณศุภผล สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
16 นฤมล พุกยม FM101
17 บังอร ไทรเกตุ แก่นสาระ
18 เบ็ญจวรรณ รัตนวิจิตร นสพ.โพสต์ทูเดย์
19 ปัทมาภรณ์ ทองล้วน นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
20 ปารณีย์ จันทรกุล
21 พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
22 ภัณฑิรา สมานมิตร์ ไทยรัฐทีวี
23 ภัทรกันย์ ทองมาก
24 ภูษณิศา ปารมีศิลป์ขจร นสพ.พลังไทยยุคใหม่
25 เมษรัตน์   เธียรนิธิปกรณ์ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
26 วิชัย สอนเรือง นสพ.สยามรัฐ
27 วีรนนท์ ทองมาก
28 ศิริทรัพย์  พืชโพธิ์งาม นสพ .พิมักษ์ไทบ/เมาท์เมามันส์โพสต์
29 ศุภวุฒิ คงสวัสดิ์ ซีไทม์มีเดีย
30 สุจรรยา  สุนทรพรเจริญ นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
31 สุทิษา  สุภารัตน์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
32 สุพรรณนิกา ฤทธิเดช นสพ.พลังไทยยุคใหม่
33 สุริยะ  คชินทร พลังงานทางเลือก
34 สมฤดี  ผลแก้ว ไทยรัฐทีวี
35 ศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


เรียนทุกท่าน

สำหรับการเดินทางมาเข้าร่วมอบรมวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เนื่องจากค่าที่จอดรถแพงมาก (ประมาณ 7 ชั่วโมง 370 บาท)  จึงขอเชิญชวนให้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ หากมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้ออกที่สถานีกำแพงเพชร ประตู 1 หลังจากนั้นเดินไปสุดถนน แล้วเลี้ยวซ้ายจะเจออาคารบางซื่อจังชั่น (อาคารสีแดง) นะคะ  
รายละเอียดเพิ่มเติม พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล 086-074-0005 // เทียมใจ ทองเมือง  089-688-1972

 

แผนที่และวิธีการเดินทางไปยัง ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังซั่น (DD Mall) ตรงข้ามตลาดจตุจักร วิธีการเดินทางนั้นมีหลายวิธีดังนี้

>> MRT ลงที่ สถานี MRT กำแพงเพชร ใช้ทางออกหมายเลข 1 จากนั้น เดินไปสุดถนน (ประมาณ 50 เมตร) แล้วเลี้ยวช้าย จะเจออาคารบางซื่อจังซั่น (อาคารสีแดง)

>> BTS ลงที่หมอชิต แล้วจะต่อ MRT มา 1 สถานี ลงที่ สถานี MRT กำแพงเพชร ใช้ทางออกหมายเลข 1 หรือ เดิน จาก BTS หมอชิต ก็ได้ ประมาณ 5-10 นาที

>> รถประจำทางที่ผ่าน สาย 3, 26, 51, 77, 96, 104, 122, 134, 136, 138, 139, 145, 157, 182, 188, 509, 512, 517, 523, 529, 536, 547

หรือ เข้า Google Map Search หา ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ หรือหา DD Mall 
หรือ เข้า Google Map Search หา พิกัด 13.7985763,100.5482483