ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม หลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิก

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม หลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิก

จัดระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี)

 

จำนวน ชื่อ  -  นามสกุล สังกัด
1 กฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงษ์ ตราดทีวี
2 กานต์กวี ถาดดอน สปริงนิวส์
3 จีรภัทร์ กังผึ้ง ช่องNBT
4 ชุมานันท์  วิเชียรศรี Spring news
5 ชุลีพร อร่ามเนตร กรุงเทพธุรกิจ
6 ณัฏฐ​อัชฌา​   ศรี​เสริม​ทรัพย์​
7 ณัฐวุฒิ กรัณยโสภณ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
8 ดวงพร มะโนแจ่ม สปริงนิวส์
9 ธนวรรธ บูรณศิริ PEACE TV
10 ธนิดา ตัณศุภผล สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
11 ธีระภัทร์ แววคล้ายหงษ์ tnews
12 นันทวัณ หวังอุดมสุข TV ASAHI
13 กัญธนา ซาวงค์ ร้อยเอ็ดทีวี ออนไลน์
14 สมพิศ ศรีนาค The Paper Thailand
15 บังอร ไทรเกตุ แก่นสาระ
16 เปรมา ธนิศราพงศ์ บมจ.อสมท
17 พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล นิตยสารฟอร์บส์
18 พิมพ์ชญา  ฟักเปี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
19 พิมพ์อัปสร เกตุพุ่ม ช่องวัน 31
20 แพรวพรรณ ปานนุช
มรภ.สุราษฎร์ธานี
21 ภาวิตา  พิทักษ์วาทิน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน
22 ภูษณิศา ปารมีศิลป์ขจร หนังสือพิมพ์พลังไทยยุคใหม่
23 ลิปิการ์ ชูกมล Spring news
24 วรกร  เข็มทองวงศ์ สำนักข่าว thaiquote
25 วสวัตติ์ โอดทวี เดลินิวส์
26 ศิริทรัพย์  พืชโพธิ์งาม นสพพิทักษ์ไทย/เมาท์เมามันส์โพสต์
27 สมเกียรติ เจริญสะอาด NBT พิษณุโลก
28 สุทธิศักดิ์  บุนนาค Dailyreportsiamnews
29 สุนิศา เพี้ยนโอสถ มรภ.จันทรเกษม
30 สุพรรณนิกา ฤทธิเดช หนังสือพิมพ์พลังไทย ยุคใหม่
31 เหมือนมาด หนุมาศ มรภ.สุราษฎร์ธานี
32 อรอุมา ศรีสมัย นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
33 อัจฉรา ตรงสวัสดิ์ peace tv
34 อัญชลี จิตติวิชกุล เอสเอสทีวี ผู้จัดการ
35 ไอณัฐชา อมรัตนสีห์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
36 อรดล  แก้วประเสริฐ หอการค้าไทย
37 พีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

*สมาคมฯ จะมอบประกาศนียบัตรให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบทั้งหลักสูตร


เรียนทุกท่าน


ตามที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมการอบรม  “หลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิก”  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น  มีรายละเอียดที่ขอเรียนให้ทราบดังนี้


1. ท่านต้องเข้าร่วมการอบรมได้ทั้ง 3 วัน ตั้งแต่ต้นจนจบ (หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 3 วัน ขอความกรุณาแจ้งสละสิทธิ์ ได้ที่อีเมล์นี้ หรือคุณพีรพัฒน์ 086-0740005)
2. กรุณานำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ลงโปรแกรม  Adobe Illustrator มาด้วย
3. กรณีที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว กรุณารับผิดชอบค่าจอดรถเอง สมาคมฯ ไม่ได้ดูแลค่าที่จอดรถให้
4. กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรม กรุณาแจ้งก่อนวันงาน หากไม่แจ้งล่วงหน้าจะขอสงวนสิทธิ์ในการให้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่อไป ของสมาคม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ

 

แผนที่และวิธีการเดินทางไปยัง ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังซั่น (DD Mall) ตรงข้ามตลาดจตุจักร วิธีการเดินทางนั้นมีหลายวิธีดังนี้

>> MRT ลงที่ สถานี MRT กำแพงเพชร ใช้ทางออกหมายเลข 1 จากนั้น เดินไปสุดถนน (ประมาณ 50 เมตร) แล้วเลี้ยวช้าย จะเจออาคารบางซื่อจังซั่น (อาคารสีแดง)

>> BTS ลงที่หมอชิต แล้วจะต่อ MRT มา 1 สถานี ลงที่ สถานี MRT กำแพงเพชร ใช้ทางออกหมายเลข 1 หรือ เดิน จาก BTS หมอชิต ก็ได้ ประมาณ 5-10 นาที

>> รถประจำทางที่ผ่าน สาย 3, 26, 51, 77, 96, 104, 122, 134, 136, 138, 139, 145, 157, 182, 188, 509, 512, 517, 523, 529, 536, 547

หรือ เข้า Google Map Search หา ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ หรือหา DD Mall 
หรือ เข้า Google Map Search หา พิกัด 13.7985763,100.5482483