ส.นักข่าวฯถวายเพล “หลวงพี่หมี” พระธุดงค์เพื่อสันติภาพ

ส.นักข่าวฯถวายเพล “หลวงพี่หมี” พระธุดงค์เพื่อสันติภาพ

เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายปรเมศ เหล็กเพ็ชร์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ นำเจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆภายในอาคาร ถวายภัตตาหารเพล และสนทนาธรรมกับ “หลวงพี่หมี" หรือ พระสุธรรม ฐิตธัมโม พระธุดงค์ไทยที่เดินเพื่อสันติภาพเป็นเวลาต่อเนื่อง 121 วัน ในสหรัฐอเมริกา จากมหาสมุทรแปซิฟิก จรดคาบสมุทรแอตแลนติก เป็นเส้นทาง 5,013 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562

โดยหลวงพี่หมีได้เล่าถึงเรื่องราวประทับใจ ในการเดินเผยแผ่พระพุทธศาสนา พร้อมกับให้แง่คิดต่างๆ และยังระบุว่ากลับมายังประเทศไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัวก่อนที่จะเดินทางไปจำพรรษาที่ประเทศอินเดีย และไปเดินธุดงค์เพื่อสันตภาพอีกครั้งหลังออกพรรษาที่ประเทศฝรั่งเศสต่อไป

ทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับพระสุธรรมได้มอบของที่ระลึกให้กับสมาคมนักข่าวฯ ซึ่งเป็นธนบัตรชนิดดอลลาร์สหรัฐ ที่มีชาวอเมริกันพับเป็นรูปหัวใจสนับสนุนแนวทางการเดินเพื่อสันติภาพมอบให้กับหลวงพี่