ปิดคอร์สอบรมสื่อฯร่วมกับมทร.ธัญบุรี เรียนรู้เทคนิคผู้ประกอบการออนไลน์

 

ปิดคอร์สอบรมสื่อฯร่วมกับมทร.ธัญบุรี เรียนรู้เทคนิคผู้ประกอบการออนไลน์

วันที่ 13 ก.ค. 62  มีการอบรมหลักสูตร SME Online ให้กับสื่อมวลชน ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังซั่น ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

มีผู้บริหารทั้ง 2 องค์กร ร่วมในพิธีเปิดและกิจกรรม อาทิ นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ในการอบรมมี นายนิรวิช โพธิ์ปัญญาศักดิ์ วิทยากรด้านอาหารและการจัดการร้านอาหารและการจัดการต้นทุน ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยดุสิตธานี มาให้ความรู้การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ และเทคนิคการตลาด และวิเคราะห์ทิศทางของโซเชียลมีเดียร์ในอนาคต

ทั้งนี้ยังร่วมมือกันจัดอบรมหลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิก  ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562  เน้นให้ผู้เรียนสามารถทำอินโฟกราฟฟิคได้อย่างมืออาชีพ  สามารถผสมผสานการใช้ระหว่างโปรแกรมเช่น Adobe Photoshop Microsoft Power Point เพื่อนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่นิยมของสื่อออนไลน์ เพื่อทำให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจเข้าใจง่าย

อย่างไรก็ตามผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าและผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรม ขอให้ยืนยันเจตจำนงค์การเข้าอบรมได้ครบทั้งสามวัน ภายในวันจันทร์ที่ 15 ก.ค. หากไม่ยืนยันกลับมาถือว่าสละสิทธิ์