เริ่มแล้ว หลักสูตรอบรมการทำอินโฟกราฟฟิกสำหรับสื่อมวลชน

เริ่มแล้ว หลักสูตรอบรมการทำอินโฟกราฟฟิกสำหรับสื่อมวลชน

 

วันนี้(19ก.ค.62) เป็นวันแรกของการเริ่มอบรมหลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิกสำหรับสื่อมวลชน ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่นจัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) ซึ่งการอบรมการทำอินโฟกราฟฟิกเป็นที่นิยมของสื่อออนไลน์ ทำให้คอนเทนต์มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายมากขึ้น 
ในพิธีเปิดมีนางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ และนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมในพิธีเปิด