(คลิป) การอบรมเซฟตี้เทรนนิ่งรุ่นที่ 10

(คลิป) การอบรมเซฟตี้เทรนนิ่งรุ่นที่ 10

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ รุ่นที่ 10  หรือ Safety training ระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย. 2562  ณ หน่วยจัดการน้ำเนินหอม จังหวัดนครนายก

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการอบรมภายใต้ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ต้องการยกระดับทำข่าวความขัดแย้ง การทำข่าวภัยพิบัติ อย่างมืออาชีพ ภายใต้จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ลดปัญหา Hate speech และ Fake news ให้สังคม

 

</body> </html><br /> <p> </p></body> </html>
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งและภัยพิบัติ รุ่นที่ 10  หรือ Safety training ระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย. 2562  ณ หน่วยจัดการน้ำเนินหอม จังหวัดนครนายก