สมาคมนักข่าวฯเปิดอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ฯ” ปีที่ 2 สื่อมวลชนที่สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมาคมนักข่าวฯเปิดอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ฯ” ปีที่ 2

สื่อมวลชนที่สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แถลงว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จะจัดการอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้ ปีที่ 2 ” โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ให้ข้อมูลสื่อมวลชนไทยเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจจีนในยุคใหม่ในมิติต่างๆ อันจะนำไปสู่การรายงานข่าวสารเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนรอบด้าน

2.เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และ

3.เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชนไทยและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ระหว่างวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

 

กิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วย

1.เวทีสาธารณะ (public forum) การเสวนาเพื่อความเข้าใจและรู้จักจีนในยุคใหม่  วิทยากรประกอบด้วย คุณโจ ฮอร์น พัทธโนทัย กรรมการอำนวยการ บริษัทStrategy 613 และ ผศ. ดร.ปิติ  ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.การจัดบรรยายให้ความรู้เป็นวงปิดเฉพาะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากรประกอบด้วย นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม  นายกสมาคมดิจิตัลไทย และผู้ร่วมก่อตั้ง TeC : Thailand e-business centre ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ. วรศักดิ์ มหัทธโนบล รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

3.การเดินทางไปดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เมืองหางโจวและนครเซี่ยงไฮ้  มณฑลเจ้อเจียง  ระหว่างวันจันทร์ที่ 2- วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 (4 วันดูงาน 2 วันเดินทาง)

 

สำหรับสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์การทำงานด้านข่าวหรือรายการตั้งแต่ 3 ปี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้

ดาวโหลดใบสมัคร  ทางเวปไซด์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยwww.tja.or.th

ใบสมัครDOC / ใบสมัครPDF


ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

ปิดรับสมัครวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม  2562 หลังจากประกาศรายชื่อแล้วผู้สมัครต้องโอนเงินประกันให้สมาคมฯ 5,000 บาท โดยจะคืนให้ทันทีที่จบการอบรม