สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรมนายดิลก ศิริฤกษ์ สมาชิกอาวุโส สมาคมฯ

ดาวโหลดภาพใหญ่

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มอบสินไหมมรณกรรมนายดิลก ศิริฤกษ์ สมาชิกอาวุโส สมาคมฯ

7 สิงหาคม 2562   นายจีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ และอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายนายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ มอบสินไหมมรณกรรม  จำนวน 100,000 บาท    ให้นายชัชชัย ศิริฤกษ์ทายาทของนายดิลก ศิริฤกษ์ สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งถึงแก่กรรมเร็วๆ นี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด   (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ  ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี