ประกาศรายชื่อสื่อมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้ปีที่ 2

ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รายชื่อสื่อมวลชนจำนวน 22 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายที่สื่อไทยควรรู้ปีที่ 2 “  ซึ่งจัดระหว่างวันเสาร์ที่  31 สิงหาคม  – วันเสาร์ที่ 7  กันยายน  2562  ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์  ถนนราชดำริและสาธารณรัฐประชาชนจีน (ณ เมืองหางโจวและนครเซี่ยงไฮ้  มณฑลเจ้อเจียง)

โดยสื่อมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกต้องโอนเงินประกันการอบรมจำนวน 5,000 บาท เข้าบัญชี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 984-983-981-3 ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  โดยสมาคมจะคืนเงินประกันให้ทันทีที่จบการอบรม (กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินมาที่ tjareporter@gmail.com หรือที่ Line ID:mynameisdang)

 

ลำดับ


ชื่อ-นามสกุล

สังกัด

1

นางสาว

จิระอุบล สุภาวรรณ

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

2

นาย

เจตน์ เลิศจรูญวิทย์

สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 พิษณุโลก

3

นางสาว

ณัฏฐพัชร ทัศนรุ่งเรือง

สถาบันอิศรา

4

นาย

ดรงค์ ฤทธิปัญญา

ผู้จัดการออนไลน์

5

นาย

ธงไทย ระวังวงศ์

สถานีโทรทัศน์เนชั่น

6

นางสาว

ธนันณัฐ เมืองชู

อัมรินทร์ทีวี

7

นาย

ธีรนัย จารุวัสตร์

หนังสือพิมพ์ข่าวสด

8

นาย

นฤพล อาจหาญ

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

9

นางสาว

นันทพร ทาวะระ

สถานีโทรทัศน์โมโน

10

นางสาว

พรรษนันท์ ช่างคิด

สถานีโทรทัศน์ TNN

11

นาง

เพ็ญโสภา สุคนธรักษ์

ไทยรัฐทีวี

12

นางสาว

เมลาลินทร์ มหาวงศ์ตระกูล

หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

13

นางสาว

วริษฐา ภักดี

หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์

14

นางสาว

วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น

อสมท.

15

นางสาว

สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์

สถานีโทรทัศน์ช่อง 7

16

นางสาว

สุพัฒนา บุญธรรม

สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น

17

นาย

สุรัตน์ อัตตะ

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

18

นางสาว

เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

19

นาย

อติ บุญเสริม

สถานีโทรทัศน์ New 18

20

นาย

อภิสิทธิ์ ดุจดา

สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

21

นางสาว

อังศุมาลิน บุรุษ

วอยซ์ออนไลน์

22

นางสาว

อารีรัตน์ แซ่ตั้ง

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สำรอง


1

นางสาว

มณีนาถ อ่อนพรรณา

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

2

นางสาว

นพรัตน์ ชูโสด

สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น

3

นางสาว

ดุลยปวีณ กรณฑ์แสง

นิตยสาร Tap