นายกสมาคมนักข่าวฯ นำคณะเยือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันทึ่ ๑๔-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

นายกสมาคมนักข่าวฯ นำคณะเยือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันทึ่ ๑๔-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒


วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะประกอบด้วย นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ นายดำรงเกียรติ มาลา กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นายธนพล บางยี่ขัน    แอดมินเพจจุลสารราชดำเนิน   นางสาวบุศรินทร์ วรสมิทธิ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ในฐานะประธานค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อย และนางสาวขนิษฐา สุโกมล    ผู้ช่วยผู้จัดการ สมาคมนักข่าวฯ  เดินทางเยือนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalists Association: VJA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือในระดับสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนบัตรโดยสารจากสายการบินแอร์เอเชีย