เข้าพบประธานคณะกรรมมาธิการประชาชน จ. ฮานัม ประเทศเวียดนาม

 

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นำคณะเข้าพบประธานคณะกรรมมาธิการประชาชน จ. ฮานัม ประเทศเวียดนาม ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวเวียดนาม (Vietnam Journalists Association) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือในระดับสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ