สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสภากาชาดไทยจัดทำโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับสภากาชาดไทยจัดทำโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 15
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562


นายชุมพล แก้วแจ่ม  อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยโดยจะจัดบริจาคครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น.  ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15  แล้ว

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ http://bit.ly/tja-donation โดยสมาคมได้จัดเตรียมกระติกน้ำไว้ให้สื่อมวลชนที่ร่วมลงทะเบียนบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย