บริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15จีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง  เลขาธิการ และอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกานต์ เหมสมิติ กรรมการบริหาร สมาคมฯ  ร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 แล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์