ส.นักข่าวขอบคุณมทร.ธัญบุรี สนับสนุนอบรมสื่อ2หลักสูตร เตรียมลุยต่อจัดเทรนนิ่งฟอร์เทรนเนอร์

ส.นักข่าวขอบคุณมทร.ธัญบุรีสนับสนุนอบรมสื่อ2หลักสูตรเตรียมลุยต่อจัดเทรนนิ่งฟอร์เทรนเนอร์

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา ได้เชิญกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ จากอนุฝ่ายวิชาการ และอนุสมาชิกสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) หลังได้จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพของสื่อมวลชนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ใน 2 หลักสูตรนำร่อง ได้แก่ หลักสูตร SME Online เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562  และหลักสูตรการทำอินโฟกราฟฟิก  ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม  ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมได้การตอบรับเป็นอย่างดี และการอบรมเสร็จสิ้นลุล่วงด้วยดี โดยตัวแทนสมาคมนักข่าวฯและมทร.ธัญบุรี ได้สรุปประเมินโครงการเพื่อนำไปพัฒนาการอบรมครั้งต่อไป และโอกาสนี้สมาคมนักข่าวฯ ได้ขอบคุณมทร.ธัญบุรี ที่อนุเคราะห์สถานที่ วิทยากรในการจัดอบรม

ทั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่ายได้มีการหารือในการอบรมในหลักสูตรต่อไปในอนาคตแต่ยังไม่ได้กำหนดรูปแบบของหลักสูตรและช่วงเวลาจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน แต่เบื้องต้นจะมีการเชิญผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอินโฟกราฟฟิกเข้ามาประชุมร่วมกันในวันพุธที่ 18 กันยายนนี้ เวลา 10.30 น. ที่สมาคมนักข่าวฯ เพื่อหารือในการอบรมในหลักสูตรต่อไป และทาบทามเชิญให้เป็นผู้สอน หรือ เทรนเนอร์ ให้กับสมาคมนักข่าวในการจัดอบรมให้กับรุ่นต่อๆไป ซึ่งเรียกว่า เทรนนิ่งฟอร์เดอะเทรนเนอร์ เพื่อยกระดับให้เป็นเทรนเนอร์ให้กับสมาคมนักข่าวในกิจกรรมอื่นๆด้วย