เชิญสื่อฯอบรมทำข่าวในภาวะวิกฤติ ยกระดับทำเป็นคู่มือของวิชาชีพ

 

เชิญสื่อฯอบรมทำข่าวในภาวะวิกฤติ ยกระดับทำเป็นคู่มือของวิชาชีพ

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายนนี้ 5 องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ และกสทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต”  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ" จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสื่อมวลชนด้วยการจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติ ให้สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่ทำข่าวและเผยแพร่ข่าว โดยนำ “ร่างแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ” ที่หลายองค์กรร่วมกันร่างและรับฟังความคิดเห็นมาแล้วทั่วประเทศมาประกอบการอบรม เพื่อดูประกอบการอบรมว่าหากมีคู่มือดังกล่าวแล้วจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของสื่อมวลชนหรือไม่ในภาวะวิกฤติ โดยคำนึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพ แต่อีกมิติคือการคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติที่สื่อมวลชนจะต้องไม่เป็นอุปสรรคและภาระในการทำงานของเจ้าหน้าที่เช่นกัน โดยการอบรมดังกล่าวเปิดกว้างให้สื่อมวลชนทุกแขนงสมัครเข้าอบรมได้ฟรีโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดใด ทั้งเรื่องบริการรถรับ-ส่ง ห้องพัก อาหาร ฯ

“คู่มือเล่มดังกล่าวเปรียบเหมือนตำราของสื่อมวลชนในการทำข่าวในภาวะวิกฤติที่ต้องชื่นชมสื่อมวลชนและหลายสำนักข่าวปฏิบัติได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว เพียงแต่การมีคู่มือจะช่วยยกระดับให้กับสื่อมวลชนในการทำข่าวในภาวะวิกฤติให้มีมาตรฐานแห่งวิชาชีพในมาตรฐานเดียวกัน ลดช่องว่างความไม่เข้าใจกันกับเจ้าหน้าที่ โดยการอบรมจะมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ พร้อมกับจะเป็นเครื่องมือหนึ่งให้สังคมได้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเช่นกันในภาวะวิกฤติเช่นกัน” 

จึงขอเชิญชวนผู้บริหารองค์กรสื่อ บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว นักข่าว ช่างภาพ และกองบรรณาธิการ ได้ให้ความร่วมมือส่งคนเข้าอบรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 22 – วันจันทร์ที่ 23 กันยายนนี้ โดยการลงทะเบียนออนไลน์ที่ ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการอบรม
https://forms.gle/ricR9hK7tKaFnxGn9