เชิญสื่อมวลชนอบรม “นักเล่าเรื่องดิจิตอลด้วยมือถือ”

เชิญสื่อมวลชนอบรม "นักเล่าเรื่องดิจิตอลด้วยมือถือ"


นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)จะจัดการอบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิตอลด้วยมือถือ (Digital Storyteller by Mobile Phone)” โดยมีอาจารย์กุลพัฒน์ จันทร์ไกรลาส (อ.ต่อง) เป็นวิทยากร

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ๑.หลักคิดในเรื่อง การวารสารศาสตร์มือถือ (Mobile Journalism) การนำไปใช้ ในการผลิตเนื้อหาสำหรับสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ  ๒.ภูมิทัศน์ของการสื่อสาร ๔.๐  เครื่องมือ แผนงาน และ ทัศนคติในการสื่อสาร  ๓.ทำความรู้จักแอพพิเคชั่นดี ๆ สำหรับการใช้มือถือทำงานผลิตเนื้อหา พร้อมแนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ หัดการใช้งาน ขาตั้ง ตัวประคองมือถือ และ ไมโครโฟน ๔.เข้าใจกระบวนการการทำงานโปรดักชั่นรูปแบบต่าง ๆ การวางแผน การถ่ายทำ และ การตัดต่อ ขั้นตอนที่ถูกขมวดมาอยู่ในกระบวนการเดียวกันในยุคปัจจุบัน  ๕.เรียนรู้วิธีเล่าเรื่องสไตล์นักเล่าเรื่องดิจิตัล โครงสร้างการเล่าเรื่องรูปแบบต่างๆ ๖.การพากย์และการลงเสียงให้น่าฟัง การเปิดหน้าพูดกับกล้อง การสัมภาษณ์ และ ๗.ประมวลความรู้ร่วมกัน หลักการตัดต่อ การเลือกภาพ และการใช้รอยต่อภาพประเภทต่าง ๆ พร้อมลงเสียงบรรยาย ใส่เพลงประกอบ

การอบรมจะจัดในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน 2562  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ  ห้อง ๑๑๑๑C ชั้น ๑๑  อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.tja.or.th  ภายในวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมต้องโอนเงินประกันให้สมาคมฯ ๕๐๐ บาท โดยจะคืนให้ทันทีที่จบการอบรม และหากมีผู้สมัครเกินจำนวน คณะทำงานขออนุญาตใช้สิทธิ์คัดเลือกตามเกณฑ์ที่เหมาะสม


ลงทะเบียนเข้าอบรม
http://bit.ly/Mojo-2562