สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ถกความร่วมมือหน่วยงานยูเอ็น ให้ความรู้สื่อประเด็น ‘แรงงานต่างด้าว-ผู้อพยพ’

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายธีรนัย จารุวัสตร์ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพสื่อ สมาคมฯ เข้าพบตัวแทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ณ สำนักงานประจำประเทศไทย เพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกัน พร้อมกับหารือความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน โดยมีนาย Miko Alazas เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารมวลชนและคณะทำงาน ให้การต้อนรับ 

ในการพูดคุยดังกล่าว นาย Alazas อธิบายว่า IOM มีสถานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น โดยเป็นหน่วยงานของยูเอ็นที่ขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ในประเทศไทย ภารกิจของ IOM ครอบคลุมการโยกย้ายถิ่นฐานทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว ทั้งในและนอกระบบ ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย การปราบปรามการค้ามนุษย์ ฯลฯ ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นข่าวบ่อยๆ และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมาอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และหน่วยงานต่างๆ ให้ความรู้แรงงานชาวเมียนมาร์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในพื้นที่จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2565 / ภาพโดยองค์การสหประชาชาติ 

อย่างไรก็ตาม นาย Alazas มองว่าการรายงานของสื่อมวลชนบางส่วนในประเด็นเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน เช่นแรงงานต่างด้าวหรือผู้อพยพ อาจจะยังขาดความเข้าใจปมประเด็นปัญหาเชิงลึก บางครั้งยังมีการใช้อคติหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในรายงานข่าว ซึ่งทาง IOM มีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมทักษะสื่อมวลชนไทย เพื่อที่จะได้รายงานข่าวหรือทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยอย่างมีความเข้าใจ เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักจริยธรรมสื่อสากล 

ด้านนายมงคล ระบุว่าตนเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวคิดกิจกรรมดังกล่าว เพราะสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการเจาะปมปัญหาต่างๆในสังคมให้ถูกจุด ซึ่งสมาคมนักข่าวฯยินดีที่จะเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือระหว่าง IOM อันเป็นหน่วยงานที่สำคัญอย่างยิ่งของสหประชาชาติ กับสื่อมวลชนไทยในโอกาสถัดไป