คณะสื่อมวลชนจากสมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club Cambodian journalists) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะสื่อมวลชนจากสมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club Cambodian journalists) เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนำคณะนักข่าวจากกัมพูชา  โดยนายเปญ โบนา (Mr. Pen Bona) นายกสมาคมนักข่าวกัมพูชา (Club Cambodian journalists) เป็นหัวหน้าคณะ  เข้าเยี่ยมคารวะ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สมาคมนักข่านักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแ่ละสมาคมนักข่าวกัมพูชา  โดยสรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวกัมพูชาแสดงความขอบคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสเข้าพบ ยืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและกัมพูชา สำหรับด้านสื่อมวลชนนั้นทั้งสองฝ่ายมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมระหว่างสมาคมนักข่าวกัมพูชา และสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยและกัมพูชาต่อไป

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบันที่เป็นยุคสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสื่ออินเตอร์เน็ต และดิจิทัลเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดปัญหาข่าวลวง (Fake News) ในวงกว้าง ซึ่งนายกสมาคมนักข่าวกัมพูชาได้สอบถามแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการแก้ไขปัญหา Fake News โดยมีการดำเนินการ 3 วิธีได้แก่ 1. ปิดเว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวที่บิดเบือน 2. ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้ระมัดระวังในการส่งต่อข้อมูล 3. ตั้งอาสาสมัครในการให้ความรู้ รวมถึงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่อง Fake News นอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์มีการจัดตั้ง “ข่าวจริงประเทศไทย” ทางแอพพลิเคชั่น Line และ Facebook เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วย

ในการนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและกัมพูชา พร้อมยืนยันว่าหากมีสิ่งใดที่สามารถให้ความร่วมมือกับสมาคมนักข่าวกัมพูชาได้รัฐบาลไทยยินดีให้ความร่วมมือต่อไป

 

ที่มา เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล

https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/3887