สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชมรมนักข่าวอาวุโส ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายพิศาล พ้นภัย (ลุงแห้ว) อายุ 96 ปี

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และชมรมนักข่าวอาวุโส ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายพิศาล พ้นภัย (ลุงแห้ว) อายุ 96 ปี นักข่าวประจำกระทรวงสาธารณะสุข วันเสาร์ที่  26 ตุลาคม 2562 เวลา18.30น.วัดพระศรีมหาธาตุ ศาลา 10

วันจันทร์ที่ 28  ตุลาคม 2562

เวลา 13น.ฌาปนกิจ เมรุ 2

(เนื้อหา จากหนังสือ คือ.. คนหนังสือพิมพ์) ดาวโหลดเนื้อหาทั้งหมด