World internet Conference ครั้งที่ 6 ที่เมืองอู่เจิ้น มณฑลหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

เมื่อวันที่ 20 ถึง 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปร่วมงาน World internet Conference ครั้งที่ 6 ที่เมืองอู่เจิ้น มณฑลหางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การประชุมครั้งนี้มีแขกรับเชิญจำนวน 1,500 คนจาก 83 ประเทศทั่วโลก มีหัวข้อสำคัญคือการแลกเปลี่ยนความคิดด้านการสื่อวาร เทคโนโลยี และนวตกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในระดับครอบครัว สังคม ประเทศและทั่วโลก

ทั้งนี้ นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ฝากสารมายังพิธีเปิด โดยเน้นย้ำ หลักของความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศว่า ต้องดำเนินไปเพื่อความร่วมมือสู่การพัฒนาร่วมกัน มากกว่าการแข่งขันกีดกันซึ่งกันและกัน เป็นการสัมมนาเพื่อใช้เทคโนโลยีนำไปสู่ผลประโยชน์ win win ระหว่างทุกประเทศ ภายใต้เป้าหมายสำคัญที่สุด คือการรับใช้มนุษยชาติร่วมกัน

ในการนี้ นายมงคลในฐานะนายกสมาคมนักข่าวฯ ยังได้มีส่วนร่วมในการเสวนาโต๊ะกลม ในกลุ่มของ "เทคโนโลยีกับการสื่อสารมวลชน" ในหัวข้อ "มุมมองการเผยแพร่ข่าวสารสู่สากลโลก" (promotion International Communication From A Global perspective) ร่วมกับผู้บริหารองค์กรสื่อระดับสูงจากประเทศจีน ได้แก่นาย Tian Shubin ประธานผู้บริหารสำนักข่าว "ซินหัวเน็ต" นาย Bu Yu ประธานบริหาร บริษัทแพร่ภาพกระจายเสียง แห่งเจียงซู และ นาย Liu Shuang CEO บริษัท Phoenix New media โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

นายมงคลเชื่อว่า ปัญหาการกีดกันช่องทางการสื่อสารเพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และภาษา จนเกิดอคตินั้น นับวันจะต้องค่อยๆ หมดสิ้นไป เนื่องจากการเข้ามาของเทคโนโลยี 5G หรือ 6, 7, 8, 9 G ต่อไปในอนาคต จะช่วยทำลายความแตกต่าง ของวัฒนธรรม เชื้อชาติและภาษา และสามารถส่งต่อความคิดเห็น ของผู้คนทั่วโลก ได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงกัน

อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกนี้ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้คนในประเทศต่างๆ ได้เข้าใจบริบทความคิด ความรู้สึก ประวัติศาสตร์ และความเชื่อ ระหว่างกันและกัน ก็มีส่วนช่วยบรรเทาอคติหรือทัศนคติที่มีช่องว่างระหว่างกันนั้น ยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง

"เพราะโลกควรเรียนรู้จากพิชัยยุทธ์ซุนวู ว่าหากรู้เขารู้เรา รบไม่มีพ่าย จึงไม่มีเหตุผลที่จะปิดกั้นตนเองจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ตาม และในโลกปัจจุบัน การที่ประเทศหนึ่งชนะ ก็ไม่จำเป็นว่าอีกประเทศหนึ่งจะต้องพ่ายแพ้เสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิกฤติโลกที่เรากำลังเผชิญอยู่มากมาย ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และ การแปรปรวนของฤดูกาลจากภาวะโลกร้อน หรือ "climate change" ที่ทุกประเทศจำเป็นต้องร่วมมือเพื่อเอาชนะร่วมกัน มิฉะนั้น เราทุกประเทศก็จะต้องพ่ายแพ้ร่วมกัน" นายกฯ สมาคมนักข่าวฯ กล่าวบนเวทีโต๊ะกลม