สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ และ PIM Food Academy จัดอบรมสร้างอาชีพอาชีพสำหรับสื่อมวลชน หลักสูตรเมนูข้าวหมูแดง และชาเย็น เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 65 ที่ผ่านมา ที่ PIM Food Academy ถนนแจ้งวัฒนะ

         โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่ดีในด้านต่างๆ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ด้วยเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อที่นอกเหนือจากจะต้องยกระดับองค์ความรู้ และศักยภาพเพื่อการประกอบวิชาชีพเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้ว ความมั่นคงก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถมีแรงผลักดันในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะความท้าทายทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมสื่อในปัจจุบัน จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อปูทางสู่อาชีพเสริม หรืออาชีพสำรองเพื่อความมั่นคงของสื่อมวลชนและครอบครัวขึ้น

         นางอุษา มีชารี รองเลขาธิการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ กล่าวในระหว่างพิธีเปิดการอบรมว่า ภารกิจหนึ่งที่สมาคมฯ ให้ความสำคัญก็คือเรื่องสวัสดิการ และความมั่นคงของสมาชิก ซึ่งในโอกาสนี้เป็นอีกครั้งที่ซีพี ออลล์ เข้ามาร่วมสนับสนุน และไม่เพียงให้กับสื่อมวลชนเข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคนในครอบครัวด้วย ซึ่งจะยิ่งมีโอกาสที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพสำรองของครอบครัวได้จริง ส่วนนี้ก็จะช่วยให้เกิดความมั่นคง ที่เมื่อลดความตึงเครียดทางเศรษฐกิจได้แล้ว โอกาสที่พี่น้องสื่อมวลชนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามจริยธรรมวิชาชีพ มิต้องไปข้องเกี่ยวกับเรื่องไม่เหมาะสมด้วยสภาวะจำเป็นก็จะมีมากขึ้น ซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป

         ด้าน นายธานี ลิมปนารมณ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ได้รับเกียรติให้เข้ามาร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ในเรื่องนี้มานานหลายปีแล้ว โดยระยะแรกจะเป็นการจัดอบรมหลักสูตรกาแฟสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน ซึ่งในครั้งนี้ได้ PIM Food Academyเข้ามาช่วยพัฒนาหลักสูตรให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงมากขึ้น เพราะซีพี ออลล์ ตระหนักดีถึงบทบาทของสื่อมวลชนในการทำหน้าที่เพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ของซีพี ออลล์ เช่นกัน จึงรู้สึกยินดีที่กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี และหวังว่า ซีพี ออลล์ จะได้รับโอกาสในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เช่นนี้ในวาระต่อๆ ไป