ประชุมร่วมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย – สมาคมนักข่าวเวียดนาม

ประชุมร่วมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย – สมาคมนักข่าวเวียดนาม

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ   นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ที่ปรึกษา สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน  นายจีรพงศ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ ร่วมประชุมกับ นายต่วน หูว์ ประธานสมาคมนักข่าวแห่งเวียดนาม และ รองโฆษกคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ พร้อมนายฮวาง วินห์ บ่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะสมาคมนักข่าวแห่งเวียดนาม

 

 


 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ต้อนรับสมาคมนักข่าวเวียดนาม เยือนไทย 25พ.ย.- 1ธ.ค. 62