ขอเชิญนักข่าว-สื่อพลเมือง ร่วมกิจกรรม “เรียนรู้วิธีสร้างสำนักข่าวขนาดเล็ก”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เตรียมเดินหน้าจัดกิจกรรมอบรม “โครงการเสริมศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน: Media Entrepreneur Workshop 101” ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน นี้เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพสื่อมวลชนและความรู้ต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจสร้างสำนักข่าวขนาดเล็กของตนเอง 

วศินี พบูประภาพ อนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และผู้จัดการโครงการ ระบุว่า การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสื่อขนาดเล็กให้มีความแข็งแกร่งทั้งด้านเนื้อหาและด้านทุนทางเศรษฐกิจ  เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความหลากหลายและนวัตกรรมให้งอกงามในภูมิทัศน์สื่อไทย ภายใต้กลไกตลาดและการควมรวมของสื่อขนาดใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

ตลอดการอบรมทั้ง 3 วัน ผู้เข้ากิจกรรมจะได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านสื่อมวลชน และหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนสำนักข่าวของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อตามหลักสากล, การผลิตข่าวอย่างมีคุณภาพเบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสื่อ, ที่มาของแหล่งรายได้ และการเข้าถึงแหล่งทุนในรูปแบบต่างๆ 

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเสริมสร้างความปลอดภัยทางกฎหมายที่สื่อมวลชนควรทราบ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์การใช้ภาพและคลิป, การป้องกันการถูกฟ้องปิดปาก (SLAPP), และขอบเขตของการทำงานสื่อมวลชนภายใต้กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่เพิ่งประกาศใช้ในปีนี้

กิจกรรมดังกล่าว เหมาะสำหรับ

  • ผู้สื่อข่าวที่สนใจการสร้างสำนักข่าวขนาดเล็กของตนเอง
  • ผู้ประกอบการสื่อที่สนใจเรียนรู้หรือทบทวนเกี่ยวกับหลักวิชาชีพสื่อมวลชน และอัพเดตความรู้เกี่ยวกับโมเดลธุรกิจของสื่อขนาดเล็กในปัจจุบัน
  • สื่อภาคพลเมืองที่ต้องการยกระดับคุณภาพงานด้านสื่อมวลชนให้เป็นที่ยอมรับ
  • นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

“โครงการเสริมศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน: Media Entrepreneur Workshop 101” จะมีขึ้น ณ โรงแรมในเขตใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ย. (สถานที่จะแจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบในลำดับต่อไป) สมาคมนักข่าวฯ จะจัดเตรียมห้องพัก-อาหาร บริการสำหรับผู้เข้าอบรมตลอดกิจกรรม 

ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 13 กันยายน 2565 ผ่านลิงก์ด้านล่าง: 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วเท่านั้น และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมเวิร์คชอปในวันดังกล่าว

ทั้งนี้ “โครงการเสริมศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน: Media Entrepreneur Workshop 101” ได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมด้วย มูลนิธิ Friedrich Naumann ประจำประเทศไทย และเป็นกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ของอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้วงการสื่อมวลชนผลิตงานอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับจริยธรรมสื่อสากล และเพิ่มพูนประโยชน์ให้ผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารสืบไป

กำหนดการเบื้องต้น

“โครงการเสริมศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน: 

Media Entrepreneur Workshop 101”

16 กันยายน 2565

กล่าวเปิดงานโดย ตัวแทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

แนะนำตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม + วงพูดคุย

บรรยายหัวข้อ "จริยธรรมสื่อ และ Code of Conduct ที่ควรทราบ"

บรรยายหัวข้อ "รู้จักกลไกการกำกับดูแลตนเอง และองค์กรวิชาชีพสื่อ"

บรรยายหัวข้อ "หลักการบรรณาธิการเบื้องต้น และรูปแบบทีมข่าวขนาดเล็ก" 

17 กันยายน 2565

บรรยายหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การหารายได้ สำหรับสำนักข่าวขนาดเล็ก"

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผู้ประกอบการสำนักข่าวขนาดเล็ก

บรรยายหัวข้อ "หลักการเขียนขอทุน"

บรรยายหัวข้อ "หลักการเขียนข่าวพื้นฐานตามมาตรฐานสากล"

18 กันยายน 2565

บรรยายหัวข้อ "ทำข่าวอย่างไร ให้ห่างจากคุก"

แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม และนำเสนอผลงาน

แจกประกาศนียบัตร ปิดกิจกรรม