ส.นักหนังสือพิมพ์จีน เยือนไทย เชื่อมสัมพันธ์สื่อ2ชาติ

ส.นักหนังสือพิมพ์จีน เยือนไทย เชื่อมสัมพันธ์สื่อ2ชาติ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและนางผุสดี คีตวรนาฏ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจีนในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย

นายมงคล กล่าวว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (All -China Journalists Association-ACJA) ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-จีนขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

ในปีนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Xiang Zeying (เซี่ยง เจ๋อยิ่ง), President of Chongqing Daily Group พร้อมด้วยผู้แทนสื่อมวลชนจากจีนรวมจำนวน 6 คน ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกโครงการจากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ห้างสรรพสินค้า MBK สวนเสือศรีราชา เทศบาลเมืองพัทยา อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ และบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

 

 

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และMr. Xiang Zeying (เซี่ยง เจ๋อยิ่ง), President of Chongqing Daily Group


นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล หัวหน้าบรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้การต้อนรับ Mr. Xiang Zeying (เซี่ยง เจ๋อยิ่ง), President of Chongqing Daily Group พร้อมด้วยผู้แทนสื่อมวลชนจากจีนรวมจำนวน 6 คน

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้การต้อนรับMr. Xiang Zeying (เซี่ยง เจ๋อยิ่ง), President of Chongqing Daily Group พร้อมด้วยผู้แทนสื่อมวลชนจากจีนรวมจำนวน 6 คน

นายอภิชัย  รุ่งเรืองกุล บรรณาธิการผู้พิมพ์และโฆษณาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายข่าวต่างๆ ให้การต้อนรับMr. Xiang Zeying (เซี่ยง เจ๋อยิ่ง), President of Chongqing Daily Group พร้อมด้วยผู้แทนสื่อมวลชนจากจีนรวมจำนวน 6 คน

นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับMr. Xiang Zeying (เซี่ยง เจ๋อยิ่ง), President of Chongqing Daily Group พร้อมด้วยผู้แทนสื่อมวลชนจากจีนรวมจำนวน 6 คน และเลี้ยงอาหารเย็นคณะ