3องค์กรจับมือ เสริมทักษะคนข่าว ทำคลิปด้วยมือถือ

3องค์กรจับมือ เสริมทักษะคนข่าว ทำคลิปด้วยมือถือ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร “นักเล่าเรื่องดิจิทัลด้วยมือถือ (Digital Storyteller by Mobile Phone)”
ที่​อาคารซี.พี.ทาวเวอร์


&lt;/body&gt; &lt;/html&gt;<br />