สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนลาว

วันที่ ๑๓ กันยายน - นายวัสยศ งามขำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเยือนประเทศไทยตามโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ โดยมีนายวรพล เพชรสุทธิ์ กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมฯ  และนางสาวธนิตา อิสรา กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย 

คณะสื่อมวลชนลาวจำนวน ๗ คน นำโดยท่านนายสะหวันคอน ราชมุนตรี ประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว มาเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์  ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กันยายน พร้อมกันนี้นางสาวจิรัสยา พีรานนท์  อัครราชทูตไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนางสาวจาริตรา เตชะสวัสดิ์ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมเดินทางมากับคณะด้วย 

รายชื่อคณะสื่อมวลชนลาวจำนวน ๗ คน ประกอบด้วย นายสะหวันคอน ราชมุนตรี ประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว  นายสูนทอน คันทะวง  รอง ประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว  นายวิไล มะนีลัด     

รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวสารประเทศลาว  นายวันนะสิน สิมมะวง รองหัวหน้ากรมสื่อมวลชน กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสปป.ลาว นายทองลิด เหลี่ยมไซยะจัก   ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาวและหัวหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ-สังคม นายบุนทอง  กองมะนี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาวและนางมะโนลี  แก้วคุนบอลิสัก       พนักงานผู้ช่วยงานห้องการบริหารของสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว