แขวงบอริคำไซต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทย

 

 

เมื่อวันที่ 22 ธค. 62 ที่แขวงบอริคำไซ สปป.ลาว นายสนทอง วีบุญกว้าง รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงบอริคำไซ สปป.ลาวให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทยนำโดยนายมงคล  บางประภานายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมเลี้ยงอาหารเย็น วันที่ 23 ธค. 62 นำคณะสื่อมวลชนไทยไหว้พระที่วัดโพนสันนาคานิมิต และวัดพระบาทโพนสัน


</body> </html>