สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมการออมและลงทุนหุ้น

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกที่มีความสนใจในการ
เรื่องการออมและลงทุนหุ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปบริหารการเงิน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐานการลงทุน

การอบรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 09:00 - 17:00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย
หลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการออมและลงทุน” (เรื่องต้องรู้สู่การลงทุน และการกระจายความเสี่ยง หลักสำคัญของการลงทุน) หลักสูตร “ลงทุนหุ้นออนไลน์ด้วย Settrade Streaming” (ทบทวนเรื่องต้องรู้ ก่อนเทรดหุ้นออนไลน์ และSettrade Streaming ตัวช่วยลงทุนสำหรับมือใหม่ และการเยี่ยมชม INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน และห้องสมุดมารวย

สมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปและไม่มีพื้นฐานด้านการลงทุน สามารถลงทะเบียนตามลิงค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมวันที่ 14 ตุลาคม หลังจากประกาศรายชื่อแล้วผู้สมัครต้องโอนเงินประกันให้สมาคมฯคนละ 500บาท โดยจะคืนให้ทันทีที่จบการอบรม

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม เฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วเท่านั้น และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมการอบรมในวันดังกล่าว