เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทย

 

เมื่อวันที่ 24ธค.62 ที่นครหลวงเวียงจันทร์ นายมงคล  บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หัวหน้าคณะ นำสื่อมวลชนไทยจำนวนทั้งหมด 8 คนเข้าเยี่ยมคารวะ  นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และทางสถานทูตให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมกับเลี้ยงกลางวัน

คณะสื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-ส.ป.ป.ลาว วันศุกร์ที่ 20 – วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

1. นายมงคล บางประภา                         นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (หัวหน้าคณะ)

2. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                   ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

3. นายศิลป์ฟ้า  ตัณศราวุธ                      อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวฯ

4. นางสาวนิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์          อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ

5. นางธนิดา ตัณศุภผล                          อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ  บรรณาธิการหนังสือคู่มือไทย-ลาว

6. นายนิรันดร์    เยาวภาว์                    กรรมการบริหาร สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

7. นายธิติ ปลีทอง                            กรรมการบริหารชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม (Green News)

8. นายพีรพัฒน์ ดิลกกัลยากุล                  หัวหน้าศูนย์ข้อมูล สมาคมนักข่าวฯ