สมาคมนักข่าวฯร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่แสงอรุณ ภมรนิยม

 

เมื่อวันที่ 3 มค. 63 นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายมานิจ สุขสมจิตร ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวฯ นางผุสดี คีตวรนาต ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แสงอรุณ ภมรนิยม มารดานายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภาม เกาะสีชัง จ.ชลบุรี