ประกาศ รายชื่อสื่อมวลชนได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “อบรมกาแฟสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน”

 

ประกาศ

รายชื่อสื่อมวลชนได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร
“อบรมกาแฟสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน”


รายชื่อสื่อมวลชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “อบรมกาแฟสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย และชมรมเพื่อเพื่อน โดยการสนับสนุนจากบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)   ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารโอกาส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด


“ผู้เข้าร่วมอบรม” ต้องโอนเงินประกันการอบรมจำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 984-983-981-3 ภายในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 กรณีที่ท่านไม่โอนเงินประกันภายในวันดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ สมาคมฯ จะเลื่อนผู้ที่ติดสำรองขึ้นมาตามลำดับ สำหรับการคืนเงินประกัน สมาคมฯจะคืนเงินประกันให้ทันทีที่จบการอบรม (กรุณาส่งสลิปใบโอนเงินมาที่ Line ID:tjareporter)


รายชื่อสื่อมวลชนได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร“อบรมกาแฟสร้างอาชีพสำหรับสื่อมวลชน”
ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารโอกาส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สังกัด
1 เสด็จ บุนนาค สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
2 เสาว์นีย์ ใยโพธิ์ทอง บริษัท บลูสกาย แชนแนล จำกัด (อดีต)
3 กรกนก เปลี่ยนสกุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
4 กษมา ศิริกุล หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
5 กัญธนา ซาวงค์ ร้อยเอ็ดทีวีออนไลน์
6 ขนิษฐา แสงมณี JIBjib Magazine
7 จักรกฤษณ์ กุหลาบคีรี เนชั่นทีวี
8 จินดา เมฆวัฒนาเลิศ หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
9 จีรนันท์ โคเฟื่อง สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น
10 ชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ กองทุนเพื่อเพื่อน For Friends
11 ชุติกาญจน์ แฮนด์เลย์ Thai Business News (Studio Magenra)
12 ชุติมา นันทะวงษ์ สถานีวิทยุศึกษา fm.92
13 ชุมพล แก้วแจ่ม หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
14 ชุลีพร อร่ามเนตร หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
15 ณัฏฐณิชา ธนฉันท์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
16 ณัฐนันท์ จุฑากรณ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
17 ณิชาภัทร อินทรกล่อม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
18 ดรงค์ ฤทธิปัญญา ผู้จัดการออนไลน์
19 ทิพยวดี ผุดประภากุล สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
20 ธทรง อัศวเสนา สื่อมวลชนอิสระ
21 ธนวรรธ บุรณศิริ Freelance
22 ธรรมสถิตย์  ผลแก้ว เนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์
23 นฤนุช  สุนทรศิริ อดีตผู้สื่อข่าวโพสต์ทูเดย์
24 บุศรินทร์ วรสมิทธิ์ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี
25 ปฐมพร มาลีถาวร โทรทัศน์รัฐสภา
26 ปัญญา  สมภักดี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
27 ปัทมภรณ์ คงคาน้อย กองทุนเพื่อเพื่อน
28 ปาริชาติ บุญเอก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
29 ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์ บมจ.อสมท
30 มณสิการ รามจันทร์ พิมพ์ไทยออนไลน์/ชี้ชัดนิวส์
31 วรกร เข็มทองวงศ์ สำนักข่าว Thaiquote
32 วรรณวิไล ยาปัน สถานีโทรทัศน์ช่อง 8
33 วราภรณ์ กันยาเฮง สำนักข่าว INN
34 วันทนา อรรถสถาวร สำนักข่าว Thaiquote
35 วาสนา  ไพศาลสุทธิเดช www.unseenthinthai.com
36 วิจักร์พันธุ์ หาญลำยวง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
37 วิมุตตา ทอมลิน www.Hoonsmart.com
38 วิลาสินี สงบวาจา สื่อมวลชนอิสระ
39 ศิรพงศ์  คงมงคล หนังสือพิมพ์ไฮแลนด์นิวส์
40 ศิริรัตน์ สิวราวุฒิ กองทุนเพื่อเพื่อน
41 ศืรืทรัพย พืชโพธิ์งาม หนังสือพิมพ์พิทักษ์ไทย
42 สวัสดิ์ เครือบุญ กอล์ฟ นิวส์
43 สสพินทุ์  ฉิมบรรเลง โทรทัศน์รัฐสภา
44 สิทธิเดช ผุดประภากุล สถานีโทรทัศน์ไอทีวี (อดีต)
45 สุพัตรา ศรีปัจฉิม ไทยรัฐทีวี
46 หนึ่ง​ แสนสองเมือง ช่อง​ 3
47 อติ บุญเสริม New18 (นิวทีวี)
48 อัจจิมาพร พิกุลทอง True4U
49 อาทิตยา วิชิตานุรักษ์ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี
50 อารีรัตน์ แซ่ตั้ง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
51 อำนวย จันทะริส Bluesky chantarise
52 อิทธิพล เอี่ยมเชย สถานีโทรทัศน์ThaiPBS

สำรอง
1 ปราณี  นวลนาค ชมรมสื่อสารมวลชนวืชาชีพ และหนังสือไฮแลนด์นิวส์
2 ประกอบ จันทร์ประโคน สพม.32 (บุรีรัมย์)
3 นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน