สมาคมนักข่าวฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 4 มีนาคม ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบทุนการศึกษา

สมาคมนักข่าวฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 4 มีนาคม ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบทุนการศึกษา

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  พิธีแสดงมุทิตาจิตนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคม และการประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย  ในวันพุธที่  4  มีนาคม 2563
ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

สำหรับปีนี้สมาคมนักข่าวฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  จัดให้บริการทางการแพทย์ บริการทางทันตกรรม ตรวจหู ตรวจตา  และบริการตรวจมวลสารร่างกาย ให้กับสื่อมวลชนด้วย โดยสื่อมวลชนทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ที่ www.tja.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ส่วนสื่อมวลชนที่สังกัดหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสำนักข่าวออนไลน์ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกและมีความประสงค์จะสมัครสมาชิกสมาคมสามารถส่งใบสมัครได้ โดยต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วนส่งมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณารับรองใบสมัครของท่านแล้ว ทางสมาคมจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อมาแสดงตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท พร้อมค่าบำรุงสมาชิกปีแรกอีก 300  บาท ในวันพุธที่  4  มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ที่ทำการของสมาคม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 026689422


ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประชุมใหญ่สมาคมนักข่าวฯ

http://bit.ly/tja-2563h