สื่อมวลชนร่วมบริจาคโลหิต กับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ครั้งที่ 27

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นางสาวอุษา มีชารี รองเลขาธิการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์  สมาคม พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล


สมาคมฯ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาลการบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดมาอย่างต่อเนื่องด้วยความตระหนักถึงการเป็นผู้ให้กลับคืนต่อสังคม สำหรับครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๒๗ โดยเฉพาะในสถานการณ์ ณ ปัจจุบันที่การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เกิดวิกฤติการขาดแคลนโลหิตครั้งใหญ่ โลหิตไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยต้องเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาพยาบาล