มอบทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว สมัครด่วนหมดเขต 31 ตุลาคม

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย  โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ภายใต้แนวคิด “ กตัญญู ...เมล็ดพันธ์ที่ควรปลูกฝัง” ขึ้นเป็นปีที่สองโดยจะมอบทุนให้บุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ รวมจำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม 2565  ประกาศผลรอบแรกวันที่ 15 พฤศจิกายน  2565 และจะมีการมอบทุนการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

.

สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ยื่นแบบฟอร์มได้ที่อีเมล์ tjareporter@gmail.com (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์ หรือเอกสารที่มายื่นด้วยตัวเอง) 

.

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนต้อง

1.มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 

2.อยู่ระหว่างการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ปริญญาตรี 

3.ผู้ปกครองเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งยังทำงานอยู่ในวงการสื่อ 

4. บุตร-ธิดา ที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษาต้องเขียนเรียงความเรื่อง “ความกตัญญู” ภายใต้แนวคิด “กตัญญู ...เมล็ดพันธุ์ที่ควรปลูกฝัง”  อธิบายให้เห็นถึงความกตัญญูต่อสถาบันครอบครัว และ ต่อประเทศชาติ ในแบบของตนเอง ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน   (เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 จำนวน 10-20 บรรทัด หรือ ไม่เกินหน้ากระดาษ A4) สำหรับระดับอนุบาล ปรับรูปแบบเป็นการวาดภาพเกี่ยวกับความกตัญญูหรือครอบครัวของฉัน 

.

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tja.or.th ส่งใบสมัครทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565  ประกาศผลรอบแรกวันที่ 15 พฤศจิกายน  2565