ผลงานข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2562

 

ผลงานข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2562

นายมงคล บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่สมาคมนักข่าวฯ ได้จัดประกวดข่าวและภาพข่าว ชิงรางวัล"อิศรา อมันตกุล" ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล โดยเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องทุกปี ซึ่งถือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่หนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น

คณะกรรมการตัดสินการประกวดข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตุกล ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด  5 ข่าวจากหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ ปรากฎผลงานข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ข่าว ดังนี้  1.ข่าวจับพิรุธอำนาจรัฐกรณี “ปารีณา” รุกป่า โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2. ข่าวตีแผ่สังคมมรณกรรมสุดเศร้า โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3. ข่าวบันทึกอาชญากรรมสะเทือนขวัญ “สมคิด พุ่มพวง” ฆาตกรต่อเนื่อง โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 4. ข่าวทวงคืนความยุติธรรมให้นักต่อสู้ “บิลลี่-พอละจี รักจงเจริญ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ 5.ข่าวกระชากหน้ากากขบวนการโกงปลูกป่าแก่งกระจาน โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตุกล ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานภาพข่าวที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 40 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ ปรากฎผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ภาพ ดังนี้   1. ภาพ “ชาร์จหนุ่มคลั่ง” โดยนายอานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2.ภาพ “จุมพิต” โดยนายสุพจน์ ศิลปะงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  3.ภาพ “อร่อย” โดยนายภัทรพงศ์ ฉตรภัทรศิลป์  หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 4.ภาพ “นอกสภา ” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และ 5.ภาพ “มันร้อน” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

จะประกาศผลการประกวดและมีพิธีมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ซึ่งตรงกับวันนักข่าว รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-668-9422

อนึ่ง รางวัลอิศรา อมันตกุล ได้มีการจัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับและอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย

 

5 ภาพข่าวเข้ารอบ ชิงรางวัล อิศรา อมันตกุล ประจำปี 2562

ผลงานข่าวส่งเข้าประกวดรางวัล อิศรา อมันตกุล ประจำปี 2562

ผลงานภาพข่าวประกวดรางวัล อิศรา อมันตกุล ประจำปี 2562