สมาคมนักข่าวฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 4 มีนาคม ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบทุนการศึกษา

สมาคมนักข่าวฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 4 มีนาคม ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบทุนการศึกษา


นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พิธีแสดงมุทิตาจิตนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคม และการประชุมชี้แจงผลการตัดสินรางวัลพิราบน้อย ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สำหรับปีนี้สมาคมนักข่าวฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดให้บริการทางการแพทย์ บริการตรวจหู ตรวจตา และบริการตรวจมวลสารร่างกาย ให้กับสื่อมวลชนด้วย โดยสื่อมวลชนทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ที่ www.tja.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพประชุมใหญ่สมาคมนักข่าวฯ
http://bit.ly/tja-2563h

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ เบื้องต้นมีดังนี้ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ชมรมนักข่าวสายเทคโลโลยีสารสนเทศ สถาบันอิศรา บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด มหาชน บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน บริษัท แมคไทย จำกัด บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด มหาชน บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 026689422

จดหมายขอเชิญร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2563 http://bit.ly/tjameeting2563