สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมการออมและลงทุนหุ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหาร สมาคมฯ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการออมและลงทุน” และ หลักสูตร “ลงทุนหุ้นออนไลน์ด้วย Settrade Streaming” ซึ่งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯจัดร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างทักษะความรู้การออมและลงทุนหุ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปบริหารการเงิน