ฐากร ย้ำ 5G เป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย คาดช่วยขยับ GDP 1% เตือนทุกภาคส่วนปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง มั่นใจลดเหลื่อมล้ำ เปลี่ยนสังคมเป็นรวยกระจายจนกระจุก

ฐากร ย้ำ 5G เป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย คาดช่วยขยับ GDP 1% เตือนทุกภาคส่วนปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง มั่นใจลดเหลื่อมล้ำ เปลี่ยนสังคมเป็นรวยกระจายจนกระจุก


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานดินเนอร์ทอล์ค ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์  โดยมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกาโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.  กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “พลัง 5G ในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”   

นายฐากร กล่าวว่า  ประเทศไทยกำลังเดินหน้าขับเคลื่อน 5G  ซึ่งไม่มีโครงการไหนขับเคลื่อนประเทศไทยได้ดีเท่ากับการขับเคลื่อน 5G  โดยถือเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการเดินหน้าเศรษฐกิจไทย และประเทศไทยต้องถือว่าสามารถขับเคลื่อน 5G เป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียน ในเดือน ม.ค. การใช้งาน OTT เทียบ ก.พ.เพิ่ม 100% แม้เมื่อมีการเกิด โควิด 19 คนอยู่บ้านใช้งานโทรคมนาคม มีการซื้อของออนไลน์

ย้อนหลังการประมูลคลื่นความถี่ 8 ปีจนถึงปัจจุบันจะสร้างรายได้รวม  563,834.55 ล้านบาท กสทช. จากการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ผ่านมามูลค่าตลาดโทรคมนาคม ได้ขยายตัวขึ้นโดย รวมทั้งมูลค่าซื้อขายผ่านตลาดออนไลน์ จากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 3.8 ล้านล้านบาท ในปี 2563  คาดว่าจะเติบโต  4.36 ล้านล้านบาทหรือเพิ่ม 15 % ปี 2564   อยู่ที่ 4.99 ล้านล้านบาทหรือเพิ่ม 31%  และ  ปี 2565  จะอยู่ที่ 5.72 ล้านล้านบาทหรือ เพิ่ม 51%

นายฐากร กล่าวว่า 5G ถือเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ขณะที่ธุรกิจอื่นๆ อาจดับไปแต่โลกโทรคมนาคมไม่มีวันดับ หลายธุรกิจจึงต้องปรับเปลี่ยนหลายเรื่อง ซึ่งประเทศไทยอยู่ในนแนวหน้าอาเซียน  ในปี 2563 หลายคนบอกว่าเศรษฐกิจจะโต  2% แต่หากพิจารณาจะเห็นว่ามีการลงทุนด้านโทรคมนาคม 178,361 ล้านบาท หรือคิดเป็น GDP 1.03%    และ ปี 2564  ประเมินว่าจะมีการลงทุน 337,529 ล้านบาท  และ 2565 อยู่ที่  490,687 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การพัฒนา 5G ที่จะเกิดขึ้นจะนำไปสู่ปรับโครงสร้างของประเทศในหลายมิติทั้งด้านการผลิต มีการใช้หุ่นยนต์ เข้ามาทำงานแทนคนเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีการนำAIเข้ามาวิเคราะห์ความต้องการของประชาชน  ซึ่งการประมูล 5G ที่ผ่านมาเราบังคับ ย่าน EEC ผู้ที่จะได้รับสิทธิชำระเงินค่าประมูล 10 ปี จะต้องลงทุน EEC ในระยะเวลา 1 ปี โดยขยาย โครงข่าย 50% ไม่เช่นนั้น ถ้าไม่เขียนไว้เมื่อประมูลแล้วเขาอาจไปลงทุนย่านที่เขาคิดว่าคุ้มค่าการลงทุนเช่นราชประสงค์ อีกด้านหนึ่งภาคการเงินการธนาคารเมื่อมี  5G ธนาคารในโลกอนาคตก็จะอยู่บนมือถือ ธนาคารจะใช้ AI มาวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ

แม้แต่ภาคการเมืองก็จะต้องมีการปรับโครงสร้างอย่างการหาเสียงหากหาเสียงแบบเดิมๆ จะแพ้การเลือกตั้งเพราะไม่ต้องไปเคาะประตูบ้านเราจะติดต่อสื่อสารกับคนใช้ ไลน์ เฟซบุ๊ก และการลงประชามติต่อไปอาจลงคะแนนเป็นดิจิทัล ที่ไม่ต้องนับคะแนนข้ามวันข้ามคืนไม่ต้องลงทุนอะไรมาก  ขณะที่ภาคสังคมแลคุณภาพชีวิต คนจะย้ายถิ่นฐานน้อยลงทำงานที่บ้านไม่ต้องเข้ามาอยู่ในเมือง และภาคการศึกษาก็จะมีการสอนแบบเสมือนจริง AR หรือ VR  และจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข

นายฐากร กล่าวว่า การประมูล 5G ไม่ได้ประโยชน์เฉพาะในเมืองแต่สังคมชนบท ก็จะได้รับประโยชน์ ทั้งการเกษตรมีสมาร์ทฟาร์มมิ่ง ทำให้เกิดโรงพยาบาลอัจฉริยะ สังคมเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เราต้องรีบเดินหน้าให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ชนบทก็จะได้ประโยชน์จากการศึกษาทางไกล มีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีสตาร์ทอัพ ไม่กระจุกตัวในเมือง จากเดิมที่จนกระจุกรวยกระจาย แต่ต่อไปเมื่อมี 5G ก็จะทำให้เกิดสภาพ รวยกระจายจนกระจุก


เอกสารประกอบบรรยาย