สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานดินเนอร์ทอล์ค ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี

TJA 65th Anniversary (TJA Dinner Talk )


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดงานดินเนอร์ทอล์ค ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ โดยมี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “พลัง 5G ในการปรับโครงสร้างและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563

ในการจัดงานดินเนอร์ทอล์คครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ทำให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ ณ โอกาสนี้จึงขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯด้วยดีเสมอมา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท กัลฟ์
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงไทย
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
บริษัท ขนส่ง จำกัด
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส (ประเทศไทย)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สายการบินแอร์เอเชีย
ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล
ผู้จัดการออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บริษัทเนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พตส.รุ่น 8
พรรคประชาธิปัตย์

TJA 65th Anniversary (TJA Dinner Talk )