พิธีมอบ รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2562 และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ประจำปี 2562

พิธีมอบ รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2562

และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ประจำปี 2562

 

มูลนิธิอิศรา อมันตกุล  ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยม และภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล  และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม โดยมีพิธีมอบรางวัล ผลการประกวดข่าวและภาพข่าวประเภทต่าง ๆ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น.  ณ ห้องอโนมาแกรนด์  โรงแรมอโนมาแกรนด์  สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลประจำปี 2562

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2562 รางวัลชมเชย ได้แก่ข่าว “ปกป้องกระทิงเขาแผงม้า สกัดทัวร์วีไอพี คุกคามสัตว์ป่า” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท  โดยมี นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายฐิติพันธ์​ พัฒนมงคล ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

 


รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2562 รางวัลชมเชย ได้แก่ข่าว “คนบ้านบอมชูธง ต้านเหมืองปูนใหญ่ ทำลายต้นน้ำ โค่นป่าพันไร่” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท  โดยมี นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายฐิติพันธ์​ พัฒนมงคล ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล


 

 

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว ประจำปี 256 รางวัลชมเชย ภาพ “ชาร์จหนุ่มคลั่ง” โดยนายอานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท  โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

 

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว ประจำปี 256 รางวัลชมเชย  ภาพ “นอกสภา ” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท  โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

 

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2562 ภาพ “มันร้อน” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

 

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2562 รางวัลดีเด่น ภาพ “อร่อย” โดยนายภัทรพงศ์ ฉตรภัทรศิลป์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล


รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2562 รางวัลยอดเยี่ยม  ภาพ “จุมพิต” โดยนายสุพจน์ ศิลปะงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

 

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว ประจำปี 2562 รางวัลชมเชย ข่าว “ทวงคืนความยุติธรรมให้นักต่อสู้ “บิลลี่-พอละจี รักจงเจริญ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล