ส.นักข่าว-สหภาพฯสื่อ จับมือ “วชิรพยาบาล” แจกอุปกรณ์ป้องเชื้อโรคให้สื่อมวลชน

ส.นักข่าว-สหภาพฯสื่อ จับมือ "วชิรพยาบาล" แจกอุปกรณ์ป้องเชื้อโรคให้สื่อมวลชน

จากกรณีที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของสื่อมวลชนที่ยังต้องลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งสมาคมฯ ได้รับการประสานจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่จะมอบ “หน้ากากพลาสติกสำหรับป้องกันสารคัดหลั่งกระเด็นใส่บริเวณใบหน้า (Vajira face shield)” ให้กับสื่อมวลชนที่มีความต้องการนำไปใช้ในการรายงานข่าว เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันตัวเอง

ทั้งนี้สมาคมฯ ได้รับการยืนยันว่า Vajira face shield มีจำนวนมากเพียงพอในการใช้ของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเองด้วยวัสดุที่หาซื้อได้ทั่วไป ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่มาจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยงบประมาณของรัฐแต่อย่างใด และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ต้องการแจกเพื่อให้บริการกับสังคมเป็นการทั่วไปและยินดีเผยแพร่วิธีทำง่ายๆ ต้นทุนต่ำให้กับผู้สนใจทุกท่าน ผ่านคลิปวีดีโอที่แนบมา

จึงขอให้สื่อมวลชนที่ประสงค์ขอรับ กรุณาลงทะเบียนเพื่อทราบจำนวน  เพื่อนำไปประสานกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ต่อไป

ปิดระบบลงทะเบียนแล้ว

ลงทะเบียน แสดงความต้องการในการใช้อุปกรณ์ Vajira face shield  ในการทำข่าว
https://forms.gle/CdCUbNn9AhesZkv98

วิธีทำง่ายๆ ต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพสูง “vajira face Shield”
http://gg.gg/VajiraFaceShield2020


</body> </html>    <br /> </div><div><br /></div><div><br /></div><div align="center"><img src="images/stories/logo/tja.jpg" /><br /></div><div><br /></div><br /></body> </html>ภาพโดย นายภานุมาศ สงวนวงษ์


ภาพโดย นายภานุมาศ สงวนวงษ์


ภาพโดย นายภานุมาศ สงวนวงษ์ภาพโดย นายภานุมาศ สงวนวงษ์ภาพโดยนายธนัชพงศ์  คงสาย


ภาพโดยนายธนัชพงศ์  คงสาย