ประกาศ สื่อมวลชนที่ลงทะเบียนขอรับ “หน้ากากพลาสติกสำหรับป้องกันสารคัดหลั่งกระเด็นใส่บริเวณใบหน้า (Vajira face shield)”

 

ประกาศเนื่องจากมีสื่อมวลชนลงทะเบียนขอรับ "หน้ากากพลาสติกสำหรับป้องกันสารคัดหลั่งกระเด็นใส่บริเวณใบหน้า (Vajira face shield)” ผ่านระบบออนไลน์จำนวนมาก แต่เนื่องจากหน้ากากฯมีจำนวน 200 ชิ้น จึงขอปิดระบบลงทะเบียนในวันนี้ ให้พอดีกับจำนวนของหน้ากากที่ได้รับการอนุเคราะห์จากวชิรพยาบาล

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือได้รับหน้ากากเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป และขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนในวันนี้ มารับหน้ากากในวันพรุ่งนี้(20มี.ค.63)