ส.นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้สื่อมวลชนภาคสนาม

ส.นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้สื่อมวลชนภาคสนาม

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง  เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มน้ำตาลไทย โดย คุณบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน มอบแอลกอฮอล์เข้มข้น 75% สำหรับฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)  ซึ่งสมาคมฯได้รับความร่วมมือจากองค์กรวิชาชีพในเครือข่าย และระดมเจ้าหน้าที่เพื่อนำแอลกอฮอล์ดังกล่าวบรรจุใส่ขวด เพื่อมอบให้กับสมาชิกและสื่อมวลชนที่มีความต้องการนำไปใช้ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันตัวเอง

โดยสมาชิกและสื่อมวลชนที่ทำงานภาคสนาม ที่ประสงค์จะขอรับแอลกอฮอล์ ขนาด 100 มิลลิลิตรคนละ 1 ขวด กรุณารวบรวมรายชื่อและสังกัด ส่งมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563  ทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com  แฟนเพจ  Facebook “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย thai journalists association หรือ line ID ; mynameisdang