วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส

 

ทรงพระเจริญ

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหาร สมาชิกและพนักงาน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส